sé NOTULEN d/ BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 17 Januari 193 3 Tegenwoordig de Heeren Mr. G.Beketh, burgemeester, J.S. van Duren en K.Lodeesen. Secretaris JG.A.Batenburg. Afwezig Accoord De Wethouders, A.ji. De Burgemeester, etaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. IAfd. Afd. III: Afj Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 32