,>zy BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen in leiden isiën van .geraeene het tij;. .^33 zul- net de rsoneel n W. ge .er boven gen voor- .f zonder de weke- register waarin nnummers, oor de uien van 3- eert de ke voor liet het verzoek zal rekening worden gehouden, Wordt voor kennisgeving aangenomen. Besloten wordt de gevraagde toestemming te verleenen [onder de gebruikelijke voorwaarden. 3 der over ie van n tot het omtrent t Grond- des na- oenoemin£ comst rnelij k) ïweli jk) cht oo i 1933- Jesloten wordt den Bond mede te deelen dat het college ids zijn standpunt heeft bepaald en dat thans de be- -W Islissing aan den Raad is. ildus wordt besloten. overleg met de leden der ZwemcommissieEndendijk en 3usch, worden de navolgende personen benoemd: hB .Wijnbergente Soest als loketbediende •G.Mantjes, te Soest «J.de Winter, bediende heerengarderobbe ?reriks w Wej.Wed. J.J.Soholte-ten Ham rt dame3garierobbe L. Hartman te Soest |T. Muit, te S0e3t ais bediende belast met het toezicht 00 het terrein.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 332