Korte i n h o Afzender of voorsteller num- 665 Te tia. v. Duren deelt mede jdat een 17-tal inschrijvingsbiljetten i; ingekomen van personen die in aanmerkirjj wenschen te komen voor het pachten van het restaurant behoorende bij het Soe s- ter natuurbad voor het (de) badseizoen($! |1933 en/of 1933-1934. 666 Idem deelt raede dat een 15-tal inschrijving- biljetten is ingekomen van personen die jin aanmerking wenschen te komen voor hel ipachten van het parkeerterrein voor auto's en motorrijtuigen en het terrein voor rijwielstalling behoorende bij het Soe3ter natuurbad voor het seizoen 193)> Be slot ei nemen d£ Endendi» bad sei het "oes (man, pac Linaeusf voor hef f 3350-- Op de ir sciiestre ver vooi te gaan vast te is aan I Na over! Busch, 1 terrein voor ri, bad te nende t<

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 333