NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS A- L VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 1.6 Juni 1933- Tegenwoordig de Heeren J.S.van Duren en K.lodeesenWethouders Secretaris J.iï.A.Batenburg Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 667 t/m 677 Uitgevoerd Ajj Afd. IAfd. IIAfd. IIIAfd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 336