6-6-'33 Volg- j num- j Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 673 674 6 75 676 677 678 Th.Molthoff en J.S.Rasch.Bijlstr. f^ussum R.A.Vereeniging tod- 8-6-'33 bestrijding-der t. b.c».Herwonnen Le- venskracht V.van Breukelen, Beckeringhstr17 verzoeken ontheffing van het "bepaalde hij artikel 17 der bouwverordening voor] 'den bouw van twee blokken van 5 woningel :aan de Beetzl. kadastraal bekend geneer! te Soest, in sectie H.5022. Ontrent dit verzoek wordt advies uitgg.1 bracht door den technisch ambtenaar, bel last met de leiding van bouw- en woni.itI toea,icht. verzoekt toestemming tot het houden van een collecte op 23 Juli 1933* Insoeo teur van politie adviseerd de vergunnin, onder de gebruikelijke voorwaarden te verleenen. C.v.Schalkwijk, Steenhofstr55 8-6-'33 verzoekt wijziging van zijn verzoek ol ontheffing van het bepaalde bij artikel \±5 der bouwverordening in dien zin, da; 'gelezen wordt 1 blok van vier, 1 blok van vijf en 1 blok van zeven woningen, in plaats van 1 blok van 5» 2 blokken |van 4 en 1 blok van 3 woningen. Omtrent jdit verzoek wordt advies uitgebracht ;door den techn.ambtenaatbelast met de 'leiding van bouw- en woningtoezicht. 30-5-33 verzoekt ontheffing van het bepaalde bi, :artikel 14 der bouwverordeningten te hoeve van den voorgenomen bouw van een garage aan de "Tald .Pyrmontlaankadas traal bekend gemeente Soest, in sectie H.4962 en wel tot op een afstand van 0,5c M. uit de zijerfafscheiding, "De techn.ambtenaar, belast met de lei ding van bouw- en woningtoezicht advi seert de gevraagde ontheffing te ver leenen. 111ej Th. v.donse laar te Baarn ,Veth. v. Duren 14-6-'33 zegt ingevolge art. 16 ambtenarenreglement per lid 4 can het 13' Juii 1931 'ie |deor haar met de foemeente Soest ten arbeidsovereenkomst op. geslot stelt na ingewonnen advies van de hee- ren Endendijk en Busch, leden der Zweu- commissie voor de heeren H.Scheltens en G.J.Timmerman^wonende te Utrecht, te jeslotei onthef: roorgei Jeslotf onder c Beslote verzoet Confonr beslote Wordt ffot dezi Den raat bepalen zien te; ten zij] J 4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 339