V A. BESLISSING Afdeeiing en No. Aanmerkingen epaalde ning voor 5 woning nd geraeen es uitge- enaar, te en nonijL.-, ouden van De Insaeo' vergunnin rden te rzoez om j artize zin, da 1 blOK oningen, blokken Omtrent bracht st met de zicht. paalde b; ten te van een kadas- n sectie nd van ng, de lei- ht advi- te ver man het i 1933 de t geslo-fe de hee- der Zw6Ei' .eltens Utrecht te jesioten wordt den Raad voor te stellen de gevraagde ontheffing te verleenen overeenkomstig de voorwaarde, voorgesteld door den "echn.Ambtenaar .esloten wordt de gevraagde toestemming cnder de gebruikelijke voorwaarden. te verleenen Besloten wordt den raad voor te stellen gunstig op het V- verzoez te beschizKen. v- JO. Conform het advies van bouw- en woningtoezicht wordt besloten de gevraagde ontheffing te verleenen. V oM. Wordt voor kennisgeving aangenomen. ïot deze benoeming wordt overgegaan. Pen raad zal voorts worden voorgesteld de belooning te Pepalen op f 20.- in plaats van f 18.- per weez, aange-^ zien tegen laatstbedoelde beloonint, geen geschikte krach- jf pen zijn te bezomen. JL-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 340