benoemen tot assistent-badmeester bij het natuurbad op arbeidscontract voor het badseizoen 1933 °P een bezoldiging van f 20.- per raeek ingaande 17 Juni a,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 341