NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS A VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN X«9 J u n i 193 3 Tegenwoordig de Heeren J.3.van Duren en K.LpdeesenYethouders. Secretaris J. u .Batenburg Afwezi,g Mr. U.Deketh, Burgemeester. Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 6/8 t/m 68$ Uitgevoerd Afd. I :..éfoAfd. II: Afd. III: Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 344