NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 23 Juni 1933 Tegenwoordig de Heeren J.S.van Duren en K.Lodeegen, '/etiiouders Secretaris Jü.A.Batenburg Afwezig Mi"» G> Dexeth, Burgemeester, Accoord De Wethouders, k oZi De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 687 t/m 7^2 Uitgevoerd Afd. 14a Afd. III1 Afd. IIIAfd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 350