num- j Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 702 Voorzitter stelt naar aanleiding van de met de commissie werkverschaffing en steunver- leening gehouden besprekingen voor met ingang van 3 Juli a.s. de werkverschaf fing tijdelijk te doen beëindigen en de steunverleening buiten werking te stel- len

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 355