NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS AjC-, VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 27 Juni193 3 Tegenwoordig de Heeren J.S.van Juren en X.Lodeesen, Wethouders Secretaris ^a^erl^.uT.b. Afwezig Xr. G.DeKeth, Burgemeester,, Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 7.O3 t/m ?17 Uitgevoerd Afd. IXj* Afd. II Afd. III Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 358