i: n BESLISSING Afdeeling A r Aanmerkingen en No. /"entueele i. onteer'). land- ïing te )e paalde et reglc- inst der c ornstig m lieert- ondervon- Lch bev.n- jn wopin&1 arat rap- in .awb te- in bouw- nouden van a s de ert gunstig, ierwerk te Soe3- soting te steun eunregelinii jor verleiv ster inge- doI aan de 908,31 aanschaf- 3hoolbe- ït aantal et onder- egaal". eu een extra ver le enen Len de Ai" auden op im,als af' te kunnen pe gevraagde ontheffing wordt verleend, aangezien bj Ilijkt dat de werkzaamheden uitsluitend bestaan in het 1 maken van een ontwerp en de uitvoering en het toezicht t aan een ander wordt opgedragen. A 3/ adressant wede te deelen dat op grond van de bepalingen ,4 der Algemeene Politieverordening geen maatregelen kunnen lorden genomen, doch dat de eigenaar van de mestvaalt bereid gevonden is deze met een laag zand af te dekken. itrvy De gevraagde toestemming wordt verleend onder de ge- bruiKelijxe voorwaarden. 11 i t>/té tan den Techn.A1.1bt. van Openbare "/erken opdracht te ge- vtn een onderzoex in te stellen naar de deugdeiijxheia van het scnilderwerk en te rapporteeren of er naar zijne^ doening redenen aanwezig zijn op het verzoex van de wo ningstichting in te gaan. Btsloten wordt tot uitxeering van bedoelden steun tot en met 1 Juli a.s. TC idiS lot beschikbaarstelling van het gevraagde bedra^ wordt yfe- (besloten. u^c. Al2 |et gevraagde extra verlof wordt toegestaan wanneer het ibtenaren-reglement zulks toelaac. V 9

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 364