NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 1 Juli 1933- Tegenwoordig de Heeren J.S.van Duren en K.Lodeesen, Wethouders Secretaris J.G.Batenburg Afwezig IlrG.Jeiceth, Burgemeester, De Burgemeester, Accoord De Wethouders, Bevat volgnummers 7^3 t/m 7^-9 Uitgevoerd Afd. IAfd. II- Afd. IIIAfd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 366