BESLISSING Afdeelina A Aanmerkingen en No. 3taumnt Lge verdoe- Ld van de 3n Het verlof wordt verleend. - itil Gexet op het schrijven vah Ged. Staten dd. 27 Juni *33» 16 afdk/?; *171/U^2^259/1354no. 2260/1371. no. 2253/1355» waaroi.jvworcfs gegeven tot het verieenen der bouwvergunningwordt besloten de aanvragen nos. 1/724, l/?23, I/729, 1/730 in te willigen. Bouwaanvrage no. 1/67O wordt verleend. üj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 368