I v.v.o. 3 hx- */9U. /fU ilw. - BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen 14,86 n de loor lee] t van ..lari Amster- verze- lieuwe Besloten wordt de declaratie te voldoen, doch bij het {gemeentebestuur van Amersfoort de opmerking te maken J}£ dat het kind H.A.Wannee zonder bestemming dezerzijds tot de school is toegelaten, met verzoek maatregelen te willlen treffen ter voorkoming van dit bezwaar. De vergadering keurt de verzekering alsnog goed en besluit het noodige crediet bij den raad aan te vragen. u. jdrage u: ereen- rdening ter be bosten ndaal n arti- orde- 3 thans in dit wet van /veging te wij- rmu- eparte- e der gemeen wordt n van chool rk - aan door lot toekenning van eene bijdrage ad ^29,40 wordt besloten. )e wetgevende commissie te verzoeken het voorstel te loen de verordening te wijzigen conform de mededeeling ran den Inspecteur. ■u Besloten wordt tot verhuur van een lokaal tegen het door den raad alsnog vast te stellen bedrag. I> v.' cl.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 36