NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 4 J u 1 i 1933. Tegenwoordig de Heeren J.S.v.Duren en K*Lqdeeeen, '"/ethouders Secretaris «d. Batenburg Afwezig u.Deketh, Burgemeester Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 720 t/m 736 Uitgevoerd Afd. I: fy... Afd. II Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 370