BESLISSING Afdeelina Aanmerkingen en No. serkver- heer A.Endendijk zal den Raad ter "benoeming worden 3 het or ••■r.^hftvolen J-üü Randjal wordon yoorguoioid het gevraagde ontslag "^7 1 leervol te verleenen. yy* 7/3. )e door de Wetgevende Commissie voorgestelde wijziging aRA- Ler Algemeen# Politieverordening zal den Raad ter vast- stelling worden aangeboden. /J 4dl. ste gedeeltHconform het advies van den Inspecteur van Politie wordt 1/ if de Rade-|| afwijzend op het verzoek "beschikt, jgen inrij-H te moeten! Lsch behan-J Klabbers. f Lseert bij .195/4 af- Lkken. cl. ■Bedoelde èntheffing wordt verleend. IS co ■V üc Besloten wordt bedoelde kosten voor rekening der gemeen- [P cJ^. te te nemen. /sloten wordt bedoelde aanschrijving te richten con- form het overgelegde ontwerp, 1 a*. 4t j s tl-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 372