NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 7 Juli 193 3- Tegenwoordig de Heeren J. 3. v. Duren. en rC.Lodeeseri, .Vetnouders Secretaris J U. A.Batenburg Afwezig 2tr. u.Deicetu, Burgermeester Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 737 t/m 739 Uitgevoerd Afd. 1Afd. IIAfd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 378