'T /21a /S~3 x Mj BESLISSING Afdeeiing en No. Aanmerkingen .xng over vastge- ,n M.H.v. vervolg- :2/l923 in ig van art, ,i 1919, 15 October 1 f 410. .e concept ie ent eraad :ner zeer .en der te- fbruik te te laten igeving te >os te ver- ook niet zonnebaden ;enengd zij ler.'lengde ba >n indien Jordt dit lenschen 3 of van 1. behande- Joest zij" houden van fonds stellings jp 10 en riseert de roorviaardefl |gen zal de maatschappij voo'r 15"Juli a.s. bericht worden gezonden. - Lei Raad zal de rekening ter goedkeuring worden aangeboden. (Bedoeld besluit wordt vastgesteld. Zal den Raad ter kennisneming worden aangeboden, het verzoek wordt afwijzend beschikt. >e gevraagde toestemming wordt verleend onder de ge bruikelijke voorwaaraen. cl Jr<

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 382