NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 11 Juli 193 5 Tegenwoordig de Heeren J.C.v.Duren en K.Lodeesen, wethouders Secretaris J •G-*A*Batenbuxg» Afwezig Mr. G.Deketh, burgemeester Accoord De Wethouders, Jl. De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 760 t/m 764 Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 388