Korte inhoud num- Afzender of voorsteller mer 760 Wnd.Burgemeester 11 Juli'55 stelt voor over te gaan tot werkver ruiming en den Raad het voorstel te doen daarvoor objecten aan te wijzen en de noodige credieten te verleenen. 761 !üe Voorzitter 762 76^ 764 idem. Zweefclub Soesterberg. i stelt voor den Raad een crediet te vragen voor aanstelling van een per soon, welke tijdelijk belast wordt met de leiding van het Soester Natuurbad. brengt in behandeling het voorstel van de raadsleden Gasille en Grootewal (ook namens de heeren Nooder en van. ham) tot wijziging van het reglement op het natuurbad. 6 Juli' 55 verzoekt voor het bezoeken van het ter rein een toegangsprijs van 0,25 te mogen heffen. Mej.G.van der Wal» 22 Juni'55 verzoekt in aanmerking te mogen komen Soest. voor vervulling van de vacature van typiste ter secretarieontstaan door het vertrek van Mej.Th.van Donselaar. Beslote Den Raa voorrad In de g Over te vanaf b van het diet te De berm Katuurb verkeer Aldus w Voorts palen o waarop Beslote het vas Beslote fen van bezware .Raadhui jBeslote van 17 maand t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 389