V' ■v i Hil- L s s raagstuk Ln over- ssing Kal 5f van Zaken rzitter -Generaal zan den Vesten 1 net veweg 3 Tech. 5de ver- Ie br and- Ie kos ten 7,= 1 deze ie aan prijs 3k Juli- an te ie des- asch ten 1 koop- rtweg spalen ie des- 1 de Hoef ühriks- cend als BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Notificatie Ju. u/ Vi. Van het stuk wordt kennisgenomen. ïoL Van de stukken wordt kennisgenomen. LJu. Besloten wordt den kooper de prijs en voorwaarden conform het advies mede te deelen. Be vergunning wordt onder de gebruikelijke voorwaar den verleend. IA <xs, d. I Besloten wordt den Technisch-Ambtenaar op te dragen de verwarming der brandweercentrale op afdoendedoch goedkoope wijze te regelen. Op spoed aan te dringen, in verband met de vorst. ei. w Besloten wordt adressant den prijs en de voorwaarden conform het advies mede te deelen. iScJicL. h 3. au 17 V4.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 38