BESLISSING Afdeeling A Aanmerkingen en No. wemer- stel te e wijzen erleenen. iet te een per- wordt met atuurbad. orstel van otewal en van egleraent an het ter 0,25 te jen komen ire van aan door anselaar. besloten wordt: Den Raad voor te stellen de wegen op het Hart met de voorradige teerslakken af te werken,voor dit werk het in de gemeente geldende arbeidsloon te betalen. Over te gaan tot aanleg van een rijwielpadloopende vanaf het rijwielpad naar den Dolder in de richting van het Soester Natuurbad.Voor dit doel 1200,= ere- j diet te verleenen. De bermen van de Banningstraat tot den ingang van het ■atuurbad te verbeteren door deze voor het rijwiel- verkeer in goeden staat te brengen. Aldus wordt besloten. Jj. Voorts zal den Raad worden voorgesteld het loon te be- palen op 40,= per week een en ander tot den datum //*'■- waarop het bad in dit seizoen zal worden gesloten. </r<-3oS'w Besloten wordt den Raad te adviseeren overeenkomstig het vastgestelde ontwerp prae-advies 4e afd.no.p056. Besloten wordt adressant te berichten dat tegen het hef fen van een toegangsprijs van 0,25 per persoon geen bezwaren bestaan,mits de verschuldigde belasting ten Raadhuize wordt voldaan. Besloten wordt Mej.G.van de Wal te benoemen met ingang ty/r van 17 Juli 1955» °P arbeidsovereenkomst van maand tot maand tegen een vergoeding van 50,= per maand. l <?JZ

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 390