".T 1 S'Y° 7/ BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ldus wordt besloten 1^ esloten wordt den Bond te berichten dat in een coni'e- cJlcL entie geen heil wordt gezien. u-' esloten wordt het schrijven te deooneeren. is M lius wordt besloten. -u. y [Besloten wordt de afdeelin,_, te verzoeten eerst htt on- J :ieraoeK als bedoeld in haar schrijven te doen voortzet ten en de resultaten daarvan aan het college mede te ueelen, waarna het faevraa^de onaerhoud Kan plaats hebben!. iot de betaling wordt besloten iMHnur do re Koning aal ingediend» besloten wordt den badmeester te berichten dat het Ui r/Jt, thans niet mogelijk is aan het verzoek te voldoen, doch \il l'iat dit t.z.t. in nadere overweging zal worden genomen, i Ok j, 7*ordt voor kennisgeving aangenomen. Zl 1>

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 396