Volg num mer Afzender of voorsteller Datum A.v.Asch Korte Commissie bedrij f Grond- 1-7-* 33 6-7-'33 le afdter tarie secre-14-7-33 iden 14-7-' 33 Techn.Ambt. gasbedrij f v.h. 12-7-'33 en Voetbalver. ',-vthle- tiekclub"Soest" verzoekt uitoetaling van 3 schors ingo- datoen en J weken ziekengeld. Betreft vechtpartij tusschen vtrzoezer en A'.Kraj her. iadviseert het verzoek van W.Elzenaar o.V ruiling van grond of aankoop van het laan den Klaarwaterweg gelegen perceel g, no. 3567 aan te houden. biedt ter goedkeuring aan het ONTWERP der aan H.de Vries, wonende Schoutenk, !weg 1 te Soest te verleenen vergunning tot uitoreidin& zijner bakkerij door bijplaatsing van een deegKneedmachine es een oliestookinstallatierespectieve lijk gedreven wordende door een eleotroi motor van 2 en 2a P.K. in het perceel Schoutenk.weg 1, kadastraal bekend ge meente Soest, in sectie D.1647. biedt ter goedkeuring aan het ONTWERP der aan G.J.Smit, V.Weedestr. 33 "te Soest te verleenen vergunning tot uit- Ibreiding en wijziging zijner drukkerij, gelegen aan de V.'Yeedestraat op het per ceel, kadastraal bekend gemeente Soest, in sectie H.5082 door het vergrooten der werkplaats en het bijplaatsen van een electromotor van 7a P.K. dienende voor aandrijving ban een rotatiepers zei bijbehoorende machines en een electrocoi tor van 1 P.K. voor aandrijving van een vouwnachine, terwijl de bestaande eflec- Itromotor van 3 dienende voor aan drijving van een snelpers wordt ver- (plaatst naar hot uitgebreide gedeelte der werkplaats. verzoekt verlof van Dinsdag 25 Juli Vh Woensdag 16 Augustus 1933* io-7-»33 vraagt vergunning tot het houden van een verloting ten bate verbetering ter rein en kleedlokalen. Inspecteur van politie heeft b ezwaar tegen inwilliging geen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 397