W:si8 Ju. BESLISSING Afdeeiing en No. Aanmerkingen Het, advies van den Inspecteur van Politie in te winnen eer in het "bijzonder omtrent de schuldvraag inzake ae Mishandelin&zoo mogelijk met rechterlijke uitspraak. tot aanhouding wordt "besloten. Hiervan mededteiin^ doen V tan adressant. L^- iet ontwerp wordt goedgekeurd. liet ontwero wordt goedgekeurd. u esloten verlof toe te Amb te narenregie .of wordt den Tecun.Ambtenaar een aan van 18 werkdagen, zooals In het ent is geregeld, zoodat een langer verlof niet kan wor en toegestaan, tenzij aanspraak kan worden gemakt op extra verlof als waarvan sprake.is in het Ambtenaren- regle:nent. Den Techn.Ambtenaar zal mitsdien worden ver- s°cht de nadere data van zijn verlof op te geven. gevraagde toestemming wordt verleend onder de kruikenjke voorwaarden. :e- J p h"

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 398