BESLISSING Aideeling Aanmerkingen en No. az:elijg. BLgioten wordt den Raad voor te stellen dit schrijve n ait- ^■oor kennisgeving aan te nemen. n v x5r. or iienuveraoeK wordt ingewilligd, zulks onder de door de ^Jeciin.Ambt. van Bouw- en 'Woningtoezicht voorgestelde ■oorwaarden. n [Besloten wordt de gevraagde ontheffing niet te verlee- [jijen conform het advies van Bouw- en "'/oningtoezicht. Besloten wordt de gevraagde toestemming niet te verlee- pen. le oevfaagde vergunning wordt verleend volgens het conce.ps-'besj.ui t [Aldus wordt besloten. 1/ li- KW, L* cJU-- |w cc^cf. \L

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 400