J'yi> |ele"t o:> het oesluit van Ged.Staten dd.ll-/-'33> le afd. [o. §435/1536, no. 2394/1515» no. 2446/1516, no.2484/1535 2483/1534, no. 2455/1517» waarbij toeste:;miing wordt geven tot het verleenen der "bouwvergunning, wordt be- n s- ioten de aanvragen nos. I/7I4, I/7I01/722, I/73I, ƒ736 en 2/256 in te willigen. Bouwaanvrage no. I/723 jrdt aangehouden. paloten wordt den heer Lieman, pachter van hei thee- Jjuio op het Hatuurbad te berichten dat de plaatsing van ■nee ijsKiosken aal worden overwogen, indien hij aioh verbindt 01.1 elk pachtjaar, gedurenue een maxixuuii van 4 laea. Idfcsloten wordt den Raad voor te t tellen de voorloopige Bohets van het ontwerp-uitbreidin^splan te wijzigen en viel in dier voege dat bedoelde bouw kan doorgaan. ^4. uyo arf. jTqc. 'Aldus wordt besloten. As 1 i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 402