/2 NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 18 J u X i 193 3 Tegenwoordig de Heeren T rG« Deketh, Burgemeester J.S.v.Buren en K.Lodeesen, Wethouders Secretaris J.G.A.Batenburg Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m &&A Uitgevoerd Afd. IAfd. Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 404