jyfS/* yy?-/o"t L/A BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Onder terhandstelling der biljetten aan den Technisch Lnbtenaar Openbare 'Verken wordt dezen opgedragen rap- bort uit te brengen terzake eventueel gunning van de )e Voorzitter deelt mede, dat hij lichamelijk nog nietj cJLi- staat is deze werkzaamheden te hervatten, en stelt Ivoor in afwachting van nadere regelingen ten aanzien |van deze afdeeling e.a. de werkzaamheden in handen te reven van Wethouder Lodeesen. Jordt "besloten. hlotif icati e. |Het advies der gas-commissie in te winnen. Besloten wordt de uitbreiding der straatverlichting op \s «ju. te dragen overeenkomstig de nieuwe overeenkomst met dei v P.U.I.U. r Besloten wordt te handelen overeenkomstig het advies, rfi/ Ben Raad voorstellen te doen conform de aanwijzingen van de Gedeputeerde Gtaten. 'do

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 406