num- j Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud Me j P.li.M.Starink Burg.Grothestr.62 Soest. J.G.Redeman Sr. en R.H.J.Reintjes Soest. Ged. Staten. J.Reiman Soest, Inspecteur van Po-1 litie Districts-Hoofd v.h.otaatsbedrijf der Post.,Telegr. en Telef. Utrecht. vraagt toestemming tot plaatsing van een reclamebord voor haar zaak aan cte Burgemeester Grothestraat. Be Technigc, Ambtenaar belast net de leiding van Bouw-en Woningtoezicht en de Inspecteu van Politie adviseeren afwijzend op (jj; verzoek te beschikken. dienen bezwaren reclamebord bij zen op te dragen lijn te plaatsen van de gemeente niseh Ambtenaar van Bouw-en 7/oni omtrent rapport 19 Juni j1no in tegen een geplaatst P.Man, en verzoeken ie] dit bord achter de ro zoodat de schoonhei^ bewaard blijve. De Teci belast met de leiding ngtoezicht brengt hier-! uit bij schrijven dd. 11/1. verzoekt het antwoord op hun brief van 23 Mei j.1. no. 793 inzake vervuiling van de Luntersche beek te willen bespoel digen. vraagt vergunning tot plaatsing van een reclamebord aan den Nieuweweg op grond van B.Hilhorst. De Technisch Ambtenaar belast met de leiding van Openbare 'Ver-! üen adviseert de gevraagde vergunning onder voorwaarden toe te staan, temjï de Inspecteur van Politie adviseert af wijzend op het verzoek te beschikken. geeft in overweging den Heer P.Man aanj 1 te schrijven tot verwijdering van een door hem geplaatst reclamebord bij zijl j ne woning. voornemen bestaat oa gaan tot kabelleg- deelt mede dat het binnenkort over te ging en het opruimen van bovengrondsche routes in eenige wegen te Soesterber^. De Technisch Ambtenaar belast met de leiding van Openbare 'Verken deelt mede dat tegen bedoelde werkzaamheden geen bezwaren bestaan indien de gebruikelij ke voorwaarden worden opgelegd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 407