J*. Afdeeling E S L I S S I N G Aanmerkingen mg van Bgrond dat het reclamebord de omgeving op ernstige I$6*üL •k aan de Bi jze zal ontsieren wordt besloten afwijzend op het ver^, JL-i 1 ^echniscBoek te beschikKen. J bloten wordt P.ïian aan te schrijven het bord te ver- IS uJji- lijderen en achter de rooilijn te plaatsen, Xe' wid. brief van^Ëan den Raad voor te stellen de medewerking te verlet- «Xg rvuiling Hen en in te gaan op de voorstellen van de Gedeputeerde 7L len bespoeH staten. I r gp grond van ontsiering der omgeving wordt afwijzend Op V cJU. et verzoeK beschiKt. ionb. 3e eigenaar P.iian aan te schrijven Tegen de werkzaamheden bestaat geen bezwaar. fa, cL.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 408