3'Y» BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen tonende theffin^ irtikel l /erband 0t siuing der straat -» in sec, )dige onw )t op een i erfaf sclie t oud en van itus ek. .seert het idat reeds itigde af- ils Ver geven en en ten oii' atseliike door <io- htingen pe ontheffing wordt verleend, k*2 aJd.. be toestemming wordt geweigerd op grond van de opmer kingen van den Inspecteur van Politie. omen gei 1933, vast ildo m Bank). 'Conform het advies wordt besloten. r J saald^ b j- j Lening» onder sud ran een in de A- L geneentj tot op linkerzi, Lb tenaar en voniü i onthef- hem voo: Üe ontheffing wordt verleend, tl. u

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 410