vsl- J'y" 3-1 BESLISSING Afdeeiing en No. Aanmerkingen de Hinde! graanmalj Soest, kend ge lijkens fd de r ;r no. 6c5 n 0117 7® van de Veilig- Ken. 00,-- op "bedrag Hij wil t f«5,— toe vergunning wordt verleend. Overeenkomstig het be- feluit hiernevens als bijlage gevoegd V aJtcL. Ldressant te verwijzen naar het Haatschappelijk Hulpbe-; 44 f> ■toon. d van e j Ver ing van ing in d at en Korll n direct uitbrei- O,--, ter ingspost eiding m slaanie obedriji bij oohr srt af wij •een. nt liI Biangezipn de leidingen rendabel zijn wordt de gevraagde,^ 9, [machtiging verleend. a' hoi Conform het advies wordt afwijzend op he" [uitbreiding besloten. verzoek tot O Hl l nieo ril j»l» rr oot [Gebleken is dat een tweede termijn bovendien vervallen j is zonder eenige betaling. Besloten wordt den pachter op zijn verplichting taling binnen acht dagen te wijzen en hem mede te ien dat bij niet betaling gebruik zal worden gemaakt van de rechten op de invordering van de verschuldigde bedragen. tot be- aee- 9 dl. t.Ds"j Oa

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 412