Korte inhoud num- Afzender of voorsteller Datum mer 319 820 Gemeente-Geereta ris. rfeth. Van Duren. Gorissen en van Breukeien, Soest, acht deelt mede dat hij de begrooting I934 en de memorie van toelichting kan lat55 typen voor f 280,-- waardoor f 220,-- op de begrooting wordt bezuinigd en vraagt machtiging. deelt mede, dat de Raad in zijn vergu- ampel dering van 12 Juli 1933 heeft besloten Inoeming een krediet te verleenen van f.40,-- een opro per week voor de aanstelling van een Bgollicit persoon, die tijdelijk wordt belast ||a,s, met de leiding van het natuurbad en 3telt voor den Heer Busch te benoemen, vraagt vergunning om riet taxi's in de gemeente te mogen staan. (ontheffing art. 7^ ^er Algemeene Poli tieverordening De Inspecteur van Politie adviseert tot inwilliging van het verzoek onder de door hem voorgestelde voorwaarden. HBesloten gens toe Itand 0la Itie moet ■orden tl ■laringe der Poli jzijn op itomobiel den opge van Poli

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 413