NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS A VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 21 Juli1933 Tegenwoordig de Heeren G. Deketh, Burgermeester. J.S. van Duren en K. Lodeesen, "Wethouders Secretaris J.Gf.A. Batenburg. Afwezig Accoord De Burgemeester De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers 821 t/m 839. Uitgevoerd Afd. 14 Afd. II Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 416