- m. -- v - A y- BESLISSING Aideeling en No. Aanmerkinaen )e nader aangegeven plaats voor de telefooncel wordt j goedgekeurd en besloten aan het Staatsbedrijf der - Vergunning te verleenen tot plaatsing van de telefoon- Lnr i cht i ng «t. Tot betaling wordt besloten. Conform het advies wordt besloten V- ayfcl Het verlof wordt toegestaan. ho/06A i 1. -* J. r-% i x i -• f rt i T) Tl l \J (j X lCt VA V X k O* i .i W A c >-•*» VNJ -N. V V -w V 1 W

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 420