k.- lij. Uia Ardeeling en No Aanmerkingen E S L S S I N G nogen op. I pe toestemming wordt op de gebruikelijke voorwaarden benzine-Kgrleend met vaststelling van een recognitie ad. iftapinricHer jaar. gelegen W 'aal bekenj $9> vóór rijv;ieb| belast ;rken advil te verlel lelde vocrl t te bete'Hran het overzicht wordt kennis genomen, er geueenj ing t/m 6997,901 3442,02 van ver e Chr. r door de 6l is te il Anb te- Openbare goedkeurt en aan de 1b es tuur 1 Lchting -staande iniiou-1 Lng, op er- end geneel Legen r-;:n| ver toe.: j .en te oh- 1 leiding j .en C01.1- :er L.O. in rzaaia s igl tische J bepaalde 'V. te toekomst! n een dei| stellsn» )e gunning wordt goedgekeurd. l> Ja. 'VxA 'i e vergunning wordt verleend overeenkomstig het besluit hiernevens als bijlage gevoegd. UckA >n den Raad mede te deelen dat met de wenschen zoonoo- |nig rekening kan worden gehouden. 1/ Ju

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 422