NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 25 Juli 193 5» Tegenwoordig de Heeren MrG.Deketh J.S.van Duren en K.Lodeesen Secretaris J.G.A.Batenburg. Afwezig Accoord De Wethouders, Jc .Jl De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 840 t/m Uitgevoerd Afd. IAvp Afd. II Afd. IIIyyy Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 426