De raad voor te stellen lid te worden voor 10,= per jaar in verband met de bijzondere omstandigheden van |het hebben van het Soester Natuurbad. Xf Jlet intrekking van het besluit van 18 Juli j .1. wordt I' [thans besloten P.Man aan te schrijven het bijgeplaat- ■3te bord te verwijderen,waarop voorkomt de reclame Ier Mij "De Nederlanden" van 1845- Besloten wordt den pachter van het Restaurant voor te yaXt. stellen dat de gemeente het abonnement voldoet en hij y£y le kosten van de gesprekken betaalt. Aan hem bestaat /Y9P le mogelijkheid de gesprekkosten van de gebruikers deri A ielefoon terug te vorderen. )p het verzoek kan niet worden ingegaan. )e declaraties worden goedgekeurd. an adressant mede te deelen, dat de kosten van ver plaatsen van den tent te kostbaar is voor een enkel j'concert en dat in overweging wordt gegeven dit jaar tent in de Kerkebuurt te blijven gebruiken.Bij de [behandeling der begrooting voor 19^4 zal een betere [toestand worden voorzien. Je toestemming wordt verleend. 1^' l> n W

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 428