848 849 850 851 852 855 854 Minister van So- 17-7-'53 ciale Zaken. Inspecteur Werk- 17-7-'33 verschaffing. Ged.Staten Utrecht 18—7—133 J.L.van der Lichtje 1 —8— 33 e.a. bewoners van de Nieuwe- steeg. Ille Afdeeling Ged.Staten. Utrecht 24-7-33 11-7-33 Bericht goedkeuring tijdelijke beëinl|uotifica' diging Werkverschaffing en Steunrege.^ ling. dringt er op aan bij werkverschaffiuglzal mede 50 uur als normale arbeidstijd aan te^ nemen. zenden een beschikking van den Minis-IjVan de mi ter van Sociale Zaken dd. 11 Juli j.1,1 de vergu; nr.2342 G.Afd.Volksgezondheid, waarbif toestemming wordt verleend tot over schrijving van de vergunning van E.J,| van Lint ten name van P.E.Mennicken. verzoeken den naam "Nieuwesteeg" te Aan den j laten vervallen, en daarvoor in de I meinen Si plaats te stellen een andere naam,b.f,| goedkeur' Torenlaan, Zuiderlaan of Naaldlaan. I als in hi biedt ter vaststelling aan het primi tief kohier der schoolgelden voor hei jaar 1933/34. doen toekomen een exemplaar van de vastgestelde gemeente- en bedrijfsre-| keningen over 1929 en herinneren aan de noodzakelijkheid om de overdracht van de niet in het grondbedrijf be- hoorende terreinen naar den algemee- nen dienst spoedig te regelen. Tevens vragen zij of de afrekening over vorifj jaren reeds met het bestuur der nij verheidsschool heeft plaats gehad. De kohie geneentei De te reken: geven Commissie Openbarie 19-5-'33 brengt advies uit omtrent verplaatsing!^n cie ;Fi Werken. te di< Bestuur Stichting Engendaalschool 13-7-'33 woonwagenkamp vraagt toestemming om den bouw van de Engendaalschool op te dragen aan G.van Egdom voor 43.287,=. "oonwagei laatste In afwac] verleendi

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 429