NOTULEN -c- I dó BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN ao Januari 1933 Tegenwoordig de Heeren G 3urgeme e s t e r J. <3. van Duren en K. Lod.ee sen, Wethouders. Secretaris J ..Cr*A»3atencurb Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. IAfd. Afd. IIIAfd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 42