-•1 Jrf *e/> Y i ke beeifl. t eunrege' schaf fity jd aan ts en Minis. Juli j,; dwaarbi; ot over- van E.J, nnicken, eeg" te in de naam,b.T, Ldlaan. 3t primi- voor het ran de Iri jfsre- ?ren aan trdracht jf be- ilgemee- l. evens iver vorii er nij- ;ehad. plaatsing v van de aan BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen Uotifica^ie Zal mede rekening worden gehouden. n- l62s J iLtS Van de machtiging wordt gebruik gemaakt en besloten de vergunning over te schrijven. l?Jd. 1c' }ci7l\ Aan den heer Intendant van het Kon.Part.Paleis en Do meinen Soestdijk inlichtingen te vragen omtrent de goedkeuring van de naamsverandering in Torenlaan zoo als in het advies wordt geschreven. De kohieren worden vastgesteld en ter invordering den gemeenteontvanger ter hand gesteld. De rekening den raad aan te bieden, en voorts te geven aan de voorgebrachte herinneringen. gevolg an de raadsleden te verzoeken schriftelijk voorstellen cJ&. P te dienen met betrekking tot de plaatsing van het n oonwagenkamp een en ander conform afspraak in de 7 laatste raadsvergadering. In afwachting van de goedkeuring van het door den Raad U2 erleende crediet wordt geen toestemming verleend. u/ C*s(u 7V-- 13 L

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 430