NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 21 Juli 1935 Tegenwoordig de Heeren Mr G.beketh, burgemeester. J.S.van buren en k.uodeesen Secretaris JG.A.Batenburg Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummer^ 858 Uitgevoerd Afd. Afd. II Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 434