f' BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkinaen besloten wordt den heer E.B.uijnbergen met ingang van 27 Juli 1 55 tot aan de sluiting van het zwem- seizoen van het Soester natuurbad te benoemen tot algemeen leider bij het Soester natuurbad, zul&s op een wedde van 40,= p.w. 3ó~6-ö.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 436