NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS HM /L VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 2,8 Juli 193 3 Tegenwoordig de Heeren G. Deketh, Burgmeester. J. S. va.ii Duren en K. Lodeesen'Vethouders Secretaris J. G. A. Batenburg.. Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers 8^ t/m 3. 4 Uitgevoerd Afd. I: fa Afd. Afd. III: Afd. IV ■4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 438