Volg- num- Afzender of voorsteller korte inhoud Datum mer Cfl <?3 Burgemeester van Montfoort e.a. <fS- Jan.1933 noodigen het gemeentebestuur uit tot bijwoning eener vergadering op 25 Januari a.s. te Utrecht, alwaar een bespreking zal worden gehouden omtrent aansluiting der gemeenten bij het destructiebedrijf van de Gebrs de Vroes te Overschie. J.Hornsveld 3oest te 2) Oct '33 verzoent vergunning tot oprichting eener benzinebewaarplaats bestaande uit een on- dergrondsch reservoir van 10000 L. in houd met aftappomp en een ondergrondsch reservoir van 6000 t,, inhoud met a pomp op/in het perceel, kadastraal gemeente soest, in sectie A.2141 gelegen ■^tap- benend aan de Van Veeiestraat 3ond afgestudeer- 17 Jan.'33 beveelt zich aan voor bemiddeling van tewerkstelling van Technici voor toe zicht 'Werkverschaffing. den MiddelbTcohn.j scholen T e c hn,'gab tB o uw - en roningtoezicht biedt ter behandeling eenige verzoenen |om bouwvergunning vergezeld van de noo- h.ige teekeningen en adviezen. De Burg ter wor De ver^ hierne\ flede t eventui houden, Gelet le afd is t emmii gunnip ;en 2/2 be Burgemeester 14 Jan.'33 stélt voor het ontslag van mej. H.A.G. oosterhof te doen ingaan op 1 April 1933* He t on T tl.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 43