j/k i^J. gesloten wordt aan den Raad naar aanleiding van het ^dres machtiging te vragen adressanten mede te deelen dat tegen de wegenaanleg geen bezwaar bestaat, wanneer heg A. wordt doorgetrokken tot de TaLmalaan, den voor Ivse om wordt overgedragen en de kosten van wegaanleg nog lader door den Raad vast te stellen in de gemeentekas uilen worden gestort. bestemden grond kosteloos aan de gemeente in eigen- adressant mede te deelen dat met zijn klacht voortaan i "orden rekening gehouden. V1 Sesloten wordt het verschijnen van het z.g. Stopwetje in het Staatsblad af te wachten en daarna het overleg eet het schoolbestuur te beoalen. Wx. 'e vergunning wordt verleend conform het beslu't hierne- ens als bijlage gevoegd. L te vergunning wordt verleend conform het besluit hierne- rens als bijlage gevoegd. i tci jeldbelas-J®e3loten wordt geen restitutie te verleenen. haar man> - V# W W VW Vy J. WW -W. -VA. i.J VU V V V J.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 440