4 NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Ji. VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 1 Augustus. 193 3 Tegenwoordig de Heeren Deketh, 3urger.iee.ster. J. 3. van Duren en K. LodeesenWethouders. Secretaris JG. A. Batenburg. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, "D√ęSeeretaris, CL? Bevat volgnummers .3.8.5- t/m Uitgevoerd Afd. 14?Afd. II M- Afd. Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 448