tot Januari elcing u i t i ng edrijf e. ng eener een on- i. in- ondach af tap- ,1 bekend gelegen van toe- ioeuen le noo- eennq BESLISSING Aanmerkingen De Burgemeester, de Secretaris en de Veearts-Teurmees- ter worden afgevaardigd tot de vergadering. De vergunning wordt verleend overeenkomstig het besluit aJei. liernevens als bijlage gevoegd. Mede te leelen aan den Techn.Ambt. 0.T7. ten einde in eventueel voorkomende gevallen daarmede rekening te houden. tvZiCt f Gelet op het schrijven van Ged. Staten dd. 17 Jan. 1^33» |le afd. nos. 116/125» lOO/l27»*n 117/126* waarbij toe- jstemming wordt gegeven tot het verleenen der bouwver gunning, wordt besloten de aanvragen nos. 1/642, 1/643 e,n 2/235 willigen. 'ii 1933. Het ontslag wordt verleend ingaande 1 April 1933' i> V uhH3. TA n - 1 A Cks

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 44